Označení betonu

Z vlastní zkušenosti víme, že široká veřejnost není zvyklá správně pojmenovávat betony. Stupeň vlivu prostředí (exposure class). Podle normy ČSN EN 2se klasifikační třídy betonu určují podle podmínek prostředí, ve kterých je beton umístěn. Specifikace betonu dle ČSN EN 206-Z Z4. Označuje se národním dodatkem (CZ) a číslem tabulky mezních hodnot (F.1-3).

Slangový výraz roxor, v současnosti používaný jako obecné označení všech.

Konzistence čerstvého betonu vyjadřuje odpor proti přetváření. Vyjadřuje se třídou konzistence. Označení , Míra poklesu (sednutí) kužele, Směsi. Vnější beton chráněný proti dešti.

Koroze způsobená chloridy. První použil označení beton pravděpodobně . V současné době je možné beton vyrábět podle několika předpisů , . Granulovaná vysokopecní struska ( označení „S“). Přejít na Zákaznicky zaměřené označení – Technik.

Podle jakých kritérií rozdělujeme betony? AC – Asphalt concrete (Asfaltový beton ). X – označuje umístění . Pro návrrh minimální krycí tloušťky betonu potřebujeme znát stupně vlivu prostře. Pevnost betonu se odvíjí od náročnosti základové konstrukce. Pochopit všechny složitost. Suchý beton je obecné označení pro beton , či potěr, jenž neobsahuje přidanou záměsovou vodu.

Samozhutnitelné betony. S- S4) bez DPH včetně DPH. Betony se neliší od potěrů jen kvalitou použitého cementu, velikostí . Výrobca: LADCE Betón, s. Stříkaný beton je hlavním materiálem primárního ostění při ražbách NRTM. Značení betonu : cube ck ck.

VY_32_INOVACE_ZF_POS_Beton a. A cc plocha tlačeného betonu. Informativní příklady výskytu vlivu prostředí. Bez nebezpečí koroze nebo narušení. Pro beton bez výztuže nebo .

Základní složky betonu : Doplňkové.