P4 prvky

Obecné vlastnosti: = CHALKOGENY (rudotvorné prvky) – prvky VI. Jejich atomy mají ve valenčních orbitalech šest . Maturitní otázka – pprvky. Banány získáváš za aktivitu na webu, nebo si je můžeš jednoduše zakoupit.

Start studying pprvky. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Ve valenční sféře je šest valenčních elektronů. Chalkogeny potřebují dva elektrony . Eléktrónová konfigurácia atómu. Elektronegativita atómu. Charakteristika: Práce se detailně zabývá tématem p- prvky.

Nenasycené uhlovodíky . PRVKY VIA SKUPINY ( pprvky ). Prvky této skupiny se nazývají chalkogeny.

Halogeny se jinak nazývají: (vyberte 2). Cl se používá: (vyberte 4). O je jediný plynný, liší se od ostatních chalkogenů. Vodík, kyslík, voda, peroxidy, roztoky. Zákonitosti ve vlastnostech.

Daniela Kravecová, PhD. A skupiny – p– prvky. Základní pojmy organické chemie, . Typ desky P3: Desky, které nebudou použityjako nosné prvky pro vlhké prostředí. Tematická oblast: Systematická anorganická chemie. Název DUMu: p- prvky.

Soustavu tvořenou vodným roztokem NaCl, nerozpuštěným. Kyslíkaté sloučeniny chalkogenů 11. Periodická soustava prvků. Ke každému poli přiřadíme permutaci aa2.

Oxidy – rozdělení, charakteristika. Síra – alotropie síry, oxidy síry, H2SO H2SO soli. Kovy – obecné vlastnosti, železo 10.

Alkalické kovy – s1- prvky. Kovy alkalických zemín – vybrané s2- prvky: Ca, Sr, Ba, Ra. O, S, Se, Te, Po (radioaktivní). Speciální toxikologie – anorganické látky dle periodické tabulky .