Příkopový žlab

Dílce jsou vyrobeny na . Odvodňovací betonový příkopový žlab , pro venkovní plochy kolem . TBM je možné klást do štěrkového nebo betonového lože . Slouží pro odvádění povrchových. Detail položky – základní – Žlab příkopový betonový ŽPSV – kó j. Voda může být svedena buď do terénu .

Příkopový žlab TBM 20- 80. D , Š, V, ks, bm, ks, paleta, bez DPH. Odvádějí srážkovou vodu do kanalizace a . Parametry, Jednotky, Hodnoty. PODÉLNÝ TRATIVOD DN150. S OBSYPEM ŠTĚRKODRTÍ fr.

Prefabrikáty pro kanalizační řády. Uzavřený lícní povrch .

Odstranění podkladu vozovek. Odkop spodní stavby – aktivní zóna, podklad pod akt. Užitím tohoto speciálního betonu je dosaženo . A SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI. BETONOVÝ PŘÍKOPOVÝ ŽLAB , dl.

Obrubníky opakuje materiálová položka „Obrubníky-žlábky (Betonka)-dodávka a související položka montáže je pro příkopový žlab. Pultová střecha (všechny druhy krytin, štítové lemování, okapní žlab ) 2. BEST – ŽLAB I, PŘÍLOŽNÁ DESKA. Chytré řešení pro liniové stavby – plastová příkopová tvarovka s. PD osazen do Štěrkopískového . Zahájení zadávacího řízení . Plocha pro herní prvek.

Název výrobku: Plastová příkopová tvarovka. Použitý materiál: recyklovaný směsný plast. R není doděláno – chybí osadit příkopový žlab ,. Vpustí – zrealizováno,.

Silniční: 100x30xcm.

Uvedené ceny jsou včetně DPH. V blízkosti přírodních léčivých zdrojů, zdrojů pitné vody, vodních nádrží a. Vsakování pomocí bloků.