Proudove rele

Hlídací proudové relé ‑ PRI‑41. Extrémní výkyvy hodnot elektrického proudu mohou vyústit ve výpadek či selhání celého systému. Spolehněte se na proudová relé od Schrack.

Sortiment ostatních přístrojů zahrnuje přístroje pro spínání elektrických spotřebičů pomocí instalačních relé , instalačních stykačů, časových relé , impulzních . Plynulé nastavení úrovně. IR senzor snímá reflexní clonu umístěnou na pohyblivém číselníku měřidla nebo snímá otočný ukazatel.

V režimu PODPROUD je vyhodnocován pokles žádané hodnoty . Pokud překročí proud vnitřního okruhu nastavenou . Podle mého názoru, uvedené hlídací proudové relé PRI-může po dosažení nastavené úrovně vybavovacího proudu, vypnout, po nastavené . PRI -má hysterezní funkci, tzn. Proudové relé jsem navrhl na základě Attiny85. Procesor vyhodnocuje velikost proudu do horní topné vložky prostřednictvím proudového . CME 4- Monitorovací proudové relé. Vladimír Frič – MEDICS Tel.

Ivan Ryba – INDUSTRY Tel.

Imax) a spodní (Imin) úrovně samostatně . Zboží je na dané provozovně skladem . Zabrání vypadnutí jističe odpojením vytypovaného spotřebiče při překročení nastaveného proudu. Doporučené proudové transformátory: Max. HLÍDACÍ PROUDOVÉ RELÉ ELKO PRI– slouží např. Schneider Electric RM4JA31MW Měřicí proudové relé RM J, rozsah 3. Zelio Control – typ produktu nebo součásti: průmyslové . Pri dlouhem chodu vodarny ji rele odpoji. Drive se tomu rikalo tepelna ochrana.

Společnost Molaris uvádí na trh nové proudové relé pro elektromobilitu PR01. Toto relé je určené pro stanice, které nejsou vybaveny komunikací mezi . Přednostní proudová relé monitorují . Technické parametry elektronické náhrady proudového relé. Integrovaný měnič proudu.

Kontrola střídavých proudů. Funkce reléového výstupu. Měření skutečné efektivní hodnoty. Odpínání obvodu pomocí stykač. Relé monitorující proudové přetížení.

Nastavitelná hystereze. Ochrany pro základní aplikace.