Reprofilace

Objevily se na váš balkon poněkud nestabilní? Vytvořili se praskliny na betonové podlaze vaší terasy? Pak je čas na reprofilaci dané konstrukce.

Trasování nenosných míst, odstranění nenosného betonu, příprava podkladu tryskáním, reprofilace , . Sanace betonových konstrukcí.

Reprofilace konstrukcí. Zobrazit Kachel-Ansicht Listen-Ansicht. Pro vyrovnávky větších tlouštěk použijeme maltu Baumit . MAXREST je jednosložkový výrobek . V těchto případech se provádí sanace železobetonových konstrukcí metodou reprofilace – pomocí speciálních cementových malt.

Nanesení antikorozní ochrany výztuže Obr. Provedení lokální „ hrubé“ reprofilace dílce – ostatní okolní povrchy ponechány zatím bez úpravy, . Co obnáší samotná reprofilace stavebních konstrukcí.

Schéma postupu sanace železobetonu. Oprava – reprofilace betonové konstrukce. Ochrana betonové konstrukce. Prvním zásahem je reprofilace betonu – oprava trhlin za . Speciální thixotropní, vylehčená reprofilační malta třídy Rpro větší tloušťky vrstvy . Obnovení krycí vrstvy nad výztuží. Komplexní řešení obvodových plášťů budov, zasklení lodžie, balkónu.

Lokální reprofilace zednic- kými metodami – sanační hmota – adhezní most Obr. Pro kvalitní obnovu lokálního poškození betonu jsou nejlepším řešením předpřipravené malty, které jsou ve své konzistenci nejvíce . ZŠ – Klatovy – Plánická – izolace. Fotogalerie – izolace, sanace. ZŠ Klatovy – Plánická – reprofilace. Plzeň – Komerční Banka – izolace terasy.

Pokud to nebyl jen výkřik do tmy, zdroj jistě uváděl nějaké podrobnosti, souvislosti. J SV – síranovzdorná reprofilace. Odstranil se nesoudržný beton který byl nahrazen reprofilační maltou.

CT-– Hrubá reprofilační malta. Na poli spektrometrie se poslední dobou objevil nový termín – ICAL (ICALIZACE) neboli tzv. U oprav menšího rozsahu obvykle . PCC – reprofilační malta. V jednotlivých případech se používají také sanační systémy na bázi reaktivních pryskyřic.

Technologie zvláště vhodná pro vysokopevnostní betonové konstrukce, jako příprava před reprofilací nebo nabetonávkou. Tato metoda nahrazuje klasické . Možno aplikovat bez adhezního můstku na navlhčený podkla odolávající mrazu i .