Uliční vpusť cena

Kó Název, Jednotka, Hmotnost, Cena bez DPH. HORNÍ, rozměry, měrná, hmotnost, paleta, hmotnost, cena. Služby, MJ, MJ bez DPH, DPH, Cena vč. PLASTOVÉ MŘÍŽE DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ.

VPUSTI – BETONOVÉ PRVKY, Výška, Minimální expediční množství, Cena bez . Sestavená vpust je samonosná.

Nabízíme kompletní sortiment prvků uličních vpustí. Odlučovače lehkých kapalin dle EN. Sorpční vpust SOL se sorbčním filtrem FIBROIL. Používají se převážně do.

Kód produktu, Název produktu, Jednotka, Cena bez DPH. Všechny uváděné ceny jsou VČETNĚ DPH. ACO Combipoint PP uliční vpust. Kalové koše pro uliční vpusti.

Vtokové mříže pro uliční vpusti dle stavebních předpisů ČSN EN 1se používají ve.

Výrobní program – Výrobní program – Kanalizace – Vpusti. Oprava kusů uličních vpustí na ul. Uliční vpust BGZ-S 2- s pantovým uchycením. BG – Bodová vpust NW 20 . Cena , rozpočet, inženýrské sítě, odpadní vody, kanalizace, šachta, vodovo potrubí,. OSMA Dno uliční vpusti PP.

Vaše cena bez DPH, 1Kč . Doplňujícím sortimentem tohoto zboží jsou kalové koše , . Dešťová horní uliční vpusť DITON TBV-Q prům. Liberec“, kus, 80-,. Skruže bez zámku, uliční vpustě. Viz naše další nabídka. Plastové šachty – Dno uliční vpusti DN 315.

Dle SoD byla dohodnuta cena za provedení díla dle nabídkového rozpočtu 2. KCN, Kód položky, Popis, MJ, Množství celkem, Cena jednotková, Cena celkem. Nový kryt vozovky, skladba č. CENA : 2 Trubní vedení. Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 2mm zvýšením mříže, ks, 4. Betonové vpusti pro odvádění povrchových vod se zpevněných ploch do stokových sítí.

Skupina – uliční vpusti TBV. Kompletní výměna uliční vpusti od hlavního řádu (PVC,KAMENINA) výstavba nové . Místo plnění: Bílovec,ulice Puškinova p. Cenová kategorie: Celková cena nabídky. CENNÍK cenník platný od 1.