Betonové žlaby na odvod vody

Vyberte si ze široké nabídky zahradních, parkových a silničních obrubníků a odvodňovacích žlabů BEST. O jejich kvalitě svědčí dvacetiletá záruka, kterou na tyto . LAB – velký se používá pro zpevnění dna melioračních kanálů a příkopů, jimiž protékají trvale nebo dočasně povrchové vody. Slouží pro odvádění povrchových. Hledáte betonovy zlab ? Betonový Žlab na vodu 39x(imitace dřeva). Bielbet betonový žlab D4štěrbinový 10x 2x 2mm.

Mikroštěrbinové trouby jsou určeny k odvádění dešťové vody a ropných látek – úkapů – ze. TBM je možné klást do štěrkového nebo betonového lože. Betonové odtokové a příkopové žlaby pro odvod dešťové vody ze silnic, parkovišť a jiných zpevněných venkovních ploch.

Jsou k dostání v několika velikostech . POUŽITÍ Betonové dílce pro vedení povrchových vod se používají pro odvedení srážkových vod především ze zpevněných ploch, komunikací, železničních těles,. Betonový žlab x cm, šedý. Používá se na zpevnění míst pro odtok vody v oblasti pojezdových ploch. Odvodňovací žlaby jsou vhodné při výstavbě obytných . Odvodňovací žlab betonový – žlabovka přírodní x x 7cm, z vibrolisovaného betonu pro odvod povrchových vod.

Slouží pro výstavbu příkopů a . Beton Brož, Technické prvky a doplňky, Technické prvky, Žlab meliorační.