Druhy střech

Jaké typy střech rozlišujeme? Typy střechy se určují podle jejich tvaru, sklonu, počtu plášťů či funkce. Nosná střešní konstrukce – je ta část střechy , která přenáší . Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před povětrnostními vlivy.

V závislosti na jeho typu jsou na provedení střechy kladeny různé . Jednoplášťová střecha je střešní konstrukce oddělující vnitřní prostředí od vnějšího jedním pláštěm.

Kombinace valbových střech nad nepravidelným půdorysem. Otázka: Základní typy šikmých střech. Za plochou se označuje ta se sklonem do stupňů, šikmá má sklon až . Rozdělení střešních konstrukcí. Tvar střechy silně ovlivní nejenom exteriérovou vizáž domu, ale také interiérové.

Na následujícím obrázku je znázorněno šest základních druhů střech. Rozlišujeme základní druhy střech – sedlová, valbová, polovalbová, stanová, . Jak důležitá je pro vás volba střešní krytiny při realizaci domu.

Podle čeho se rozhodujete, necháváte . Zjednodušeně lze popsat druhy konstrukčních částí následovně: . Pamatujte, že střecha tvoří užitečný prostor nad vaším domem. Viktoriánský styl má dva hlavní druhy střech. Tyto styly střech vypadají dobře . Tvoří průsečnici střešních ploch, od které střešní plochy sestupují. Nejnižší vodorovný okraj těchto ploch se pak nazývá okap. Konstrukce střechy představuje závěrečnou etapu hrubé stavby.

Při menší nosnosti krovů či . Za plně využitelný se považuje prostor, kde výška podhledu je alespoň ,m. Nejvíce užitného prostoru vzniká pod plochou střechou , . Vzduchová vrstva (prostor) mezi plášti střechy může být:. Krytina plochých střech.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ STŘECH. Základními typy střech podle tvaru jsou: a) Sedlová střecha. Těmito metodami můžete vytvářet všechny druhy střech , jako např.

Na druhé straně však uživatel získá doplňkové obytné prostory.

S Ruukki se můžete spolehnout na to, že projekt vaší střechy bude realizován snadno, rychle a. Pokrýváme veškeré druhy střech , všemi druhy krytin. Střecha na soukromém domě.