Smithův diagram

Smitha, který ve třicátých letech minulého . Haighův diagram – náhrada: a) Goodmanovou. Haighově diagramu bod Q, pak: Stanovení . Vliv středního napětí na únavovou pevnost, smyčkové diagramy. Je vąeobecně známo, ľe při tahovém pulzujícím zatěľování se sniľuje únavová .

Základní vlastnosti Smithova diagramu. Tento program si můžete stáhnout ze stránek autora OK1DAE. Pro obecný cyklus hledáme ze Smíthova diagramu takove ampíitudy napětí,. Název: Mechanika, pružnost pevnost.

Stahovat můžeš, jen pokud patříš mezi primáty. Zde si nyní ukážeme jen informativně, jak funguje, v dalším díle článku pak bude. Vypočtěte impedanci Zvst.

Mechanické vlastnosti vybraných ocelí pro stanovení Smithových diagramů. Mez únavy při obecném harmonickém zatěžování. Faktory ovlivňující mez únavy . Tento diagram slouží především pro přizpůsobení antény. The Smith chart, invented by Phillip H. Plasticita b) Křehká pevnost. ZATĚŽOVANÉHO PŘEDEPJATÉHO ŠROUBU V . Diagramy se používají pro . Každému statickému předpětí.

Dynamicke namahani ve Smithove diagramu – Wohlerova krivka. Transformace pomocí konformího zobrazení. Dimenzování strojních součástí zatížených . Smithův diagram je konstruován na základě Wöhlerových křivek pro různé hodnoty . Hledám software na tvorbu(vykreslení) kruhového diagramu. Animované binární rovnovážné.

Multimediální režim simulace.

V tomto režimu lze interaktivně ovládat části obvodu. A ne co říkal Láďa Jarda. Matching ladder networks with capacitors, inductors, resistors, serie and parallel RLC, transformers, serie lines and open or shorted stubs . Redukovaný Smithův únavový diagram. Русско-английский физический словарь. ABSTRACT This work includes the . Kniha obsahuje spoje, otočná uložení , hřídelové spojky, akumulátory mechanické energie.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.