Vpusti

Dílce jsou určeny pro vytváření nových i rekonstrukci stávajících vpustí s vnitřním průměrem DN 4mm s možným napojením potrubí DN 1a 2mm. Výrobky; Podlahové vpusti. Pro odvedení dešťových vod je navržena uliční vpust , která zaústěna do dešťové kanalizace. Odvodnění ploché střechy Střešní vpusti (střešní vtoky) TOPWET. Základní typ – svislá střešní vpust tepelně izolovaná.

Dvoustěnná konstrukce z polyamidu PA6 . Nabízíme kompletní sortiment prvků uličních vpustí. Prohlédněte si betonové prvky pro výstavbu uliční vpusti , vtokové mříže a kalové koše pro zachycování . Uliční vpusti jsou bodový odvodňovací prvek k šachtám Wavin. Narazíte na ně u parkovišt nebo chodníků v podobě vtokové mříže vybavené kalovými koši. Vtokové mříže jsou z materiálu Rovasco pro zatížení C250.

Vyrovnávací prstence se vyrábějí na každý typ horské vpusti ve výškách 10 2a 3mm. TBV – Q 431a. Nabídka podlahových a kanalizačních vpustí s bočním nebo spodním odpadem od renomovaných výrobců: Alca plast, Plast Brno, SAM Holding, Chuděj, HL, . Vpust (neodborně gule či gula, chybně lingvisticky vpusť , v běžné řeči také kanál) je přístupový bod do stokové sítě. Tato šachta, většinou opatřená kovovým . Složení betonu prvků uličních vpustí BEST pro podzemní sítě splňuje normy ČSN EN 206-na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4. Výrobní program – Výrobní program – Kanalizace – Vpusti.

Zpět na hlavní stránku. Betonové dílce dešťových vpustí jsou určeny pro odvádění povrchových vod se zpevněných ploch do stokových sítí. Podlahová vpusť slouží k odvodnění podlahových ploch v budovách. Kanalizační vpusti , střešní a okapové vpusti odvádí odpadní i dešťovou vodu do . Uliční vpusti jsou zařízení sloužící k odvodnění povrchových vod.

Především ulic, vysokorychlostních silnic, dálnic, parkovišť a ostatních zpevněných ploch . Druhým výrobním programem je vývoj a výroba kanalizačních, podlahových, střešních vpustí a lineárních žlabů, které nabízíme v širokém sortimentu s možností . Nerezové vpusti vyrábíme z kvalitní austenitické nerezové oceli třídy AISI3( DIN 301) nebo AISI3(DIN 404). Vpusti jsou k dostání v teleskopicky . Uliční vpusti jsou stavební dílce určené pro odvedení dešťových vod. Stavební dílce jsou prvky bodového odvodnění.

Stavební dílce jsou o DN 4mm a mají . Vpusti TOPWET zajišťují odvod dešťové vody z plochých střech a teras s hydroizolací z asfaltových pásů nebo fólie z měkčeného PVC. Sortiment nabízí vpusti.