Vyrovnávací podsyp fermacell

Umožní hospodárné provedení . Zrnitosť mm – mm. Trieda reakcie na oheň A1. Třídy reakce na oheň A1. Kromě tepelně izolačních vlastností .

FERMACELL vyrovnávací . Fermacell vyrovnávací podsyp 0-mm. Hledáte podsyp vyrovnavaci? Pokládání podlahových prvků. Suchý vyrovnávací podsyp Rigidur. Vyrovnávací podsyp pre suché podlahy Rigidur . Nerovnosti do mm vyřeší samonivelační stěrka fermacell , pro složitější podmínky je ideální vyrovnávací podsyp , který je ideální pro .

K zlepšení kročejové neprůzvučnosti. Pro vyrovnání nerovností, akustickou izolaci nebo výplň prostoru se používá vyrovnávací podsyp fermacell. Musí být aplikován celoplošně v . Liapor je ideální suchý vyrovnávací podsyp pod podlahové desky plovoucích podlah.

E (2x1mm sádrovláknitá deska fermacell ) – 1mm podlahový polystyren EPS 2Z – mm vyrovnávací podsyp. Obrázek 3: Srovnání podkladu vyrovnávacím podsypem fermacell. Na něj se nanese vyrovnávací podsyp , která zajistí ideální vodorovnost podlahy.

Sádrovláknité desky fermacell tlumí zvuk lépe než sádrokarton. Skladba podlahy podsyp , podlahovy EPS 150S, sadrovlakno Rigidur,. Přišroubovat nebo přisponkovat Stavebněbiologicky ověřeno!

Výrovnávací podsyp – mm L ( 20kg) . Pomocí vyrovnávacího podsypu lze bez hutnění srovnat až. Tepelně-izolační podsyp. Voštinový zásyp Voština.

Součinitel tepelného prostupu U. Obchod ověřený zákazníky.

Exteriérová izolace – polystyren 1mm. Hydroizolace Tloušťka celkem ~210 . Nízká konstrukční výška umožňuje optimální využití prostoru. Doporučené příslušenství.

Kročejová izolace Styrofloor tl.